25 กรกฎาคม 2024

Author: Natanhos

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ประริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

Read More