25 กรกฎาคม 2024

Author: Natanhos

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน 2 เตียง งบประมาณประจำปี 2564

Read More