25 กรกฎาคม 2024

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ประริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

Read More
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน 2 เตียง งบประมาณประจำปี 2564

Read More